Free Software Download >> Счетоводен софтуер

Download

-програма

 

Download

 -ръководсво

 

Име:  Склад 3.0.3

Формат:exe

Размер на файла:672Kb

Лиценз: free                        Описание:

http://www.vladovsoft.com/bg/products.php

 Склад 3.03 е безплатен софтуер за управление и контрол на складове и магазини. Програмата осигурява работа с неограничен брой продукти и лесно осъществяване на доставки, продажби и фактури. Функционалността й може да бъде разширявана чрез инсталиране на допълнителни модули...
 

Име:  StoreHouse LITE

Формат:exe

Размер на файла:1.304Mb

Лиценз: free                          Описание:

StoreHouse PRO е интегриран софтуер за управление на складово стопанство, фактуриране и производство по разходни норми (рецепти), разполагащ с широк набор от функции и инструменти, необходими за поддържането на отчетността в склада и за документирането на стопанските операции.
http://www.itodorov.com/products/

     Download

 Програмата има и LITE версия, която е напълно безплатна. Двете версии на продукта споделят същия компактен и интуитивен интерфейс, както и висока степен на надеждност на данните.

 

Име:  Microinvest  Invoice

Формат:exe

Размер на файла:10.4Mb

Лиценз: free

Описание:

 Microinvest Invoice е програма заот нашата фирма безплатно. В програмата са включени номенклатура от стоки и партньори. Програмата издава фактури, дебитни и кредитни известия и има връзка с касов апарат и баркод четец. В Microinvest Invoice са включени всички необходими атрибути за издаване на документи според последните промени на българското законодателство.
http://www.microinvest.net/

        Download

 Предимство на продукта е възможността всеки клиент да си направи собствени фактури с фирмено лого и да постави графичен знак на документа.

Име:  Microinvest  Control

Формат:exe

Размер на файла:7.45Mb

Лиценз: free         Описание:

 Microinvest Control е многофун кционална програма за обработка на дневници на ХЕИ, създадена и действаща според изискванията на българското законодателство. Лесна и удобна за научаване и използване, тя спестява много време и оперативна работа на операторите. Програмата поддържа:
Дневник на входящия контрол на храни;
Дневник на бракуваните и изтеглени от пазара храни;
Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала по добри и хигиенни производствени практики;

http://www.microinvest.net/

        Download

 Дневник за проведените ДДД мероприятия; Дневник за  извършено калибриране на технологично оборудване.

Име:  Microinvest  Static

Формат:exe

Размер на файла:8.2Mb

Лиценз: free               Описание:

 Microinvest Static е безплатна програма за обработка на Интрастат декларации за търговията със стоки със страните членки на Европейския съюз. Microinvest Static обработва, разпечатва и експортира във формата, изискуем от Националната агенция за приходите, Декларации за Изпращания и Пристигания и прилежащите им  дневници. http://www.microinvest.net/

        Download

 Бърза и лесна за работа, Microinvest Static позволява създаването на собствена номенклатура на често използваните кодове на стоки, държави, райони и др. с адаптивно запомняне и попълване на база на вече извършен запис.

Име:  Microinvest  Value

Формат:exe

Размер на файла:8.5Mb

Лиценз: free               Описание:

 Microinvest Value е многофункционална програма за обработка на ДДС дневници, създадена и действаща според изисква нията на българското законодателство. Л Програмата е многофирмена и може да обслужва неограничен брой фирми.
Програмата създава, проверява и разпечатва "Дневник Покупки", "Дневник Продажби" и "ДДС Декларация". При
 http://www.microinvest.net/

           Download

 въвеждане на данните са предвидени множество проверки за валидност на данните и програмата своевременно уведомява, ако част от данните не са коректни.   Ръководство за работа
 

   Download

Име:  Dream Personal  1.5

Формат:exe

Размер на файла:48Mb

Лиценз: free               Описание:

  Dreem Personal 1.5
Продукта Dreem представлява счетоводен и складов софтуер за управление на бизнеса, създаден за целите на търговски фирми. Dreem Personal е версия за свободно ползване (безплатна). Dreem Personal е ограничена до възможността за работа само от един компютър и само върху една база данни.
http://www.unicontsoft.com/

  Download    

Име:  Платежно нареждане

Формат:rar

Размер на файла:1.333Mb

Лиценз: free               Описание:

 PlN V 6.2 Package, Ако не сте работили до сега с програмата - нова инсталация. Изтеглете и разархивирайте в директория (папка) по Ваш избор. Работи без инсталация.
PlN V 6.2 Update - пакет вкючващ само новите промени в програмата. Изтеглете, разархивирайте и копирайте съдържанието в старата директория. (ще се подменят необходимите стари файлове с нови).
Помощ при създаване на нова форма на хартия за печат върху формуляри - за WinXP, за Win98. Няколко файла с настройки PrintSettings.ini http://free.hit.bg/pln/PrintSettings.htm  за различни матрични принтери и формуляри, изпратени от потребители.

  Download    

Help

Име: Номинал. Двустранно счетоводство

Формат:rar

Размер на файла:11.9Mb

Лиценз: free               Описание:

http://www.trirand.com/

Номинал - безплатен софтуер за Двустранно счетоводство, Бюджетиране и управление на проекти, Покупки, Продажби, ДДС, Дневници, Амортизации, Преоценка, Каса-Банка, Хонорар сметки   Номинал е финасово-счетоводен софтуер, чиято цел е да популяризира развитието на безплатния софтуер в България. Програмата е насочена към широк кръг потрeбители, като: организации с нестопанска цел, търговски фирми и предприятия с производствена дейност. Нашата цел е да създадем, пълен финансово-счетоводен продукт, изграден основно на базата на потребителските предложения и изисквания.